ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารประกอบการเสวนาแนวทางการจัดทำผลงานเพื่อให้ข้าราชการครูขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 239
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยม 13 มิ.ย. 63 206
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ณวันที่ 14 ตค 63 294
โครงงานและผังห้องเรียนสีขาว61 265
คำสั่งสถานศึกษาสีขาวปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 987.99 KB 180
เอกสารรูปเล่มลดเวลาเรียน(ส่งเสริมความเป็นไทย)63 336
แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม2562 223
เอกสารรายวิชาต่อต้านทุจริต 173
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.62 483
รูปเล่มกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย(ต่อ)61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 221
รูปเล่มกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.64 MB 202
เอกสารแข่งขันPresenttion 209
รูปแบบโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 353.85 KB 466
logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.49 MB 203
รายชื่อลดเวลาเรียน(ส่งเสริมความเป็นไทย) RAR Archive ขนาดไฟล์ 867.73 KB 287
แบบบันทึกL-TeacherในLogbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 97.68 KB 203
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้+บันทึกหลังแผน62 Word Document ขนาดไฟล์ 117.33 KB 448
แบบบันทึกPLC Word Document ขนาดไฟล์ 37.29 KB 263
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 429.21 KB 353
โครงการ รรสีขาว60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 917.7 KB 226
พันธกิจ นโยบาย รรสีขาว RAR Archive ขนาดไฟล์ 264.75 KB 220
คำสั่งห้องเรียนสีขาวปี2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.7 MB 229
ประกาศและนโยบายโรงเรียนสีขาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 215
คำสั่งโรงเรียนสีขาวปี60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.99 MB 205
คำสั่งโรงเรียนสีขาวปี59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 712.45 KB 218
เอกสารห้องเรียนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปี60 Word Document ขนาดไฟล์ 360 KB 282
แผนปฏิบัติการ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 346
ปกแผนปฏิบัตการประจำปี ปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 497.86 KB 260
รายชื่อนักเรียน ป.1-ม.3 311
คำนำกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ -แบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 70.7 KB 258
แผนการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 41.24 KB 291
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 251
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 241
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาวิทย์ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 227
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 236
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 225
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชา พละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 221
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 264
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาการงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 217
คู่มือกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 234
หน้าปก รายงานประจำปีสถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 222
หน้าปก รายงานประจำปีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 235