ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โครงงานและผังห้องเรียนสีขาว61 69
คำสั่งสถานศึกษาสีขาวปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 987.99 KB 20
เอกสารรูปเล่มลดเวลาเรียน(ส่งเสริมความเป็นไทย)62 100
แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม2562 74
เอกสารรายวิชาต่อต้านทุจริต 23
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.62 255
รูปเล่มกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย(ต่อ)61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 71
รูปเล่มกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.64 MB 64
เอกสารแข่งขันPresenttion 70
รูปแบบโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 353.85 KB 104
logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.49 MB 57
รายชื่อลดเวลาเรียน(ส่งเสริมความเป็นไทย) RAR Archive ขนาดไฟล์ 867.73 KB 141
แบบบันทึกL-TeacherในLogbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 97.68 KB 60
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้+บันทึกหลังแผน62 Word Document ขนาดไฟล์ 972.31 KB 212
แบบบันทึกPLC Word Document ขนาดไฟล์ 37.29 KB 107
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 429.21 KB 208
โครงการ รรสีขาว60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 917.7 KB 76
พันธกิจ นโยบาย รรสีขาว RAR Archive ขนาดไฟล์ 264.75 KB 70
คำสั่งห้องเรียนสีขาวปี2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.7 MB 84
ประกาศและนโยบายโรงเรียนสีขาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 72
คำสั่งโรงเรียนสีขาวปี60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.99 MB 71
คำสั่งโรงเรียนสีขาวปี59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 712.45 KB 78
เอกสารห้องเรียนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปี60 Word Document ขนาดไฟล์ 360 KB 122
แผนปฏิบัติการ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 192
ปกแผนปฏิบัตการประจำปี ปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 497.86 KB 118
รายชื่อนักเรียน ป.1-ม.3 164
คำนำกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ -แบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 70.7 KB 113
แผนการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 41.24 KB 129
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 80
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 80
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาวิทย์ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 88
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 90
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 84
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชา พละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 84
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 100
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาการงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 83
คู่มือกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 93
หน้าปก รายงานประจำปีสถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 86
หน้าปก รายงานประจำปีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 91