ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยม 13 มิ.ย. 63 51
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ณวันที่ 10 กค63 127
โครงงานและผังห้องเรียนสีขาว61 134
คำสั่งสถานศึกษาสีขาวปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 987.99 KB 53
เอกสารรูปเล่มลดเวลาเรียน(ส่งเสริมความเป็นไทย)63 192
แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม2562 97
เอกสารรายวิชาต่อต้านทุจริต 44
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.62 354
รูปเล่มกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย(ต่อ)61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 97
รูปเล่มกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.64 MB 79
เอกสารแข่งขันPresenttion 85
รูปแบบโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 353.85 KB 202
logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.49 MB 79
รายชื่อลดเวลาเรียน(ส่งเสริมความเป็นไทย) RAR Archive ขนาดไฟล์ 867.73 KB 165
แบบบันทึกL-TeacherในLogbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 97.68 KB 81
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้+บันทึกหลังแผน62 Word Document ขนาดไฟล์ 117.33 KB 319
แบบบันทึกPLC Word Document ขนาดไฟล์ 37.29 KB 133
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 429.21 KB 228
โครงการ รรสีขาว60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 917.7 KB 103
พันธกิจ นโยบาย รรสีขาว RAR Archive ขนาดไฟล์ 264.75 KB 97
คำสั่งห้องเรียนสีขาวปี2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.7 MB 106
ประกาศและนโยบายโรงเรียนสีขาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 92
คำสั่งโรงเรียนสีขาวปี60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.99 MB 83
คำสั่งโรงเรียนสีขาวปี59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 712.45 KB 96
เอกสารห้องเรียนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปี60 Word Document ขนาดไฟล์ 360 KB 154
แผนปฏิบัติการ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 219
ปกแผนปฏิบัตการประจำปี ปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 497.86 KB 141
รายชื่อนักเรียน ป.1-ม.3 189
คำนำกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ -แบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 70.7 KB 135
แผนการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 41.24 KB 167
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 126
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 109
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาวิทย์ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 106
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 111
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 104
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชา พละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 100
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 142
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาการงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 97
คู่มือกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 114
หน้าปก รายงานประจำปีสถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 100
หน้าปก รายงานประจำปีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 113