ภาพกิจกรรม
การจ่ายเงินอาหารกลางวันและ อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ครั้งที่ 1
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) ได้จ่ายเงินอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้จ่ายเงินเฉพาะค่าอาหารกลางวันเท่านั้น พร้อมกันนี้ยังได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ด้วย โดยจัดแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 2 ช่วง และจุดรับตามบริเวณต่างๆ เพื่อลดความแออัดของนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเข้มงวด และดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2564,16:45   อ่าน 46 ครั้ง