ภาพกิจกรรม
นิเทศออนไลน์สหวิทยาเขตพันท้ายนรสิงห์
นายชาตรี  ม่วงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางกรองกาญจน์ แก้วนารายณ์ นางสาวกุลณ์ธิดา ถือชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุม นิเทศออนไลน์โดยใช้ GoogleMeet กลุ่ม สหวิทยาเขตพันท้ายนรสิงห์ สพป.สมุทรสาคร ซึ่งมีนายไทยศักดิ์ วงศ์คำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม เพื่อนิเทศติดตาม บริการจัดการและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมนำเสนอปัญหาในด้านต่างๆ รวมถึง สื่อ นวัตกรรมของแต่ละโรงเรียน
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2564,21:00   อ่าน 15 ครั้ง