ภาพกิจกรรม
บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายชาตรี  ม่วงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์)ได้ทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กับ นางสาวกุลณ์ธิดา ถือชัย และ นางกรองกาญจน์ แก้วนารายณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์)
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2564,21:33   อ่าน 14 ครั้ง