ภาพกิจกรรม
การเตรียมความพร้อม
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) ขอขอบคุณเทศบาลตำบลคอกกระบือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามา ล้างทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่สัมผัสต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียน
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,21:49   อ่าน 77 ครั้ง