ภาพกิจกรรม
โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) ได้เข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพความเป็นครูกิจกรรมวิทยากระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ ออนไลน์ รุ่นที่ 3ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2564,10:46   อ่าน 254 ครั้ง