ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการประมูลร้านค้าเอกชน จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (อ่าน 400) 02 เม.ย. 62
ประกาศจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้องเรียน (อ่าน 998) 06 ธ.ค. 59
ประกาศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ เรื่องสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 714) 26 ก.ค. 59
ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 712) 26 ก.ค. 59
โครงการที่ 5 จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสีภายใน (อ่าน 806) 26 ก.ค. 59
จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ 4 สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 547) 26 ก.ค. 59
จัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ 3 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้า (อ่าน 460) 26 ก.ค. 59
จัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ 2 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 372) 26 ก.ค. 59
จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ 1 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ) (อ่าน 439) 26 ก.ค. 59
ประกาศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปูกระเบื้องเ (อ่าน 374) 24 ก.ค. 59
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 512) 22 ก.ค. 59
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 356) 22 ก.ค. 59