รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
99/9 หมู่ที่2   ตำบลคอกกระบือ  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 034823448 เบอร์แฟกส์ 034-494509
Email : watradschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :