ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>ปพ.5 มัธยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 129182
เอกสารประกอบการเสวนาแนวทางการจัดทำผลงานเพื่อให้ข้าราชการครูขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 147504
>รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยม 13 มิ.ย. 63 146604
>รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ณวันที่ 14 ตค 63 146718
>โครงงานและผังห้องเรียนสีขาว61 146616
คำสั่งสถานศึกษาสีขาวปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 987.99 KB 146457
>เอกสารรูปเล่มลดเวลาเรียน(ส่งเสริมความเป็นไทย)63 146461
>แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม2562 146570
>เอกสารรายวิชาต่อต้านทุจริต 146680
>รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.62 146644
รูปเล่มกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย(ต่อ)61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 146508
รูปเล่มกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.64 MB 146559
>เอกสารแข่งขันPresenttion 146419
รูปแบบโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 353.85 KB 147049
logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.49 MB 146571
รายชื่อลดเวลาเรียน(ส่งเสริมความเป็นไทย) RAR Archive ขนาดไฟล์ 867.73 KB 146556
แบบบันทึกL-TeacherในLogbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 97.68 KB 146706
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้+บันทึกหลังแผน62 Word Document ขนาดไฟล์ 117.33 KB 147796
แบบบันทึกPLC Word Document ขนาดไฟล์ 37.29 KB 146397
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 429.21 KB 146733
โครงการ รรสีขาว60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 917.7 KB 146470
พันธกิจ นโยบาย รรสีขาว RAR Archive ขนาดไฟล์ 264.75 KB 146618
คำสั่งห้องเรียนสีขาวปี2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.7 MB 146397
ประกาศและนโยบายโรงเรียนสีขาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 146742
คำสั่งโรงเรียนสีขาวปี60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.99 MB 146535
คำสั่งโรงเรียนสีขาวปี59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 712.45 KB 146787
เอกสารห้องเรียนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปี60 Word Document ขนาดไฟล์ 360 KB 146748
แผนปฏิบัติการ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 146378
ปกแผนปฏิบัตการประจำปี ปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 497.86 KB 146632
>รายชื่อนักเรียน ป.1-ม.3 146371
คำนำกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ -แบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 70.7 KB 147152
แผนการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 41.24 KB 146399
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 146454
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 146450
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาวิทย์ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 146693
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 146803
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 146797
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชา พละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 146785
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 146779
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาการงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 146776
>คู่มือกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 146732
หน้าปก รายงานประจำปีสถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 146676
หน้าปก รายงานประจำปีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 146785
ตัวชี้วัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.81 KB 123839
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (หน้าที่พลเมือง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.3 KB 123876
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.8 KB 126174
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.42 KB 126180
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.39 KB 126186
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.61 KB 126182
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.87 KB 126188
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.82 KB 126184
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.13 KB 126175
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.95 KB 126180
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.19 KB 126177
Font TH
ฟอนต์สารบรรณ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 188.15 KB 126177
เผยแพร่
คู่มือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน"พาน้องกลับบ้าน" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 1