ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารประกอบการเสวนาแนวทางการจัดทำผลงานเพื่อให้ข้าราชการครูขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 311807
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยม 13 มิ.ย. 63 310406
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ณวันที่ 14 ตค 63 310558
โครงงานและผังห้องเรียนสีขาว61 310377
คำสั่งสถานศึกษาสีขาวปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 987.99 KB 310282
เอกสารรูปเล่มลดเวลาเรียน(ส่งเสริมความเป็นไทย)63 310468
แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม2562 310327
เอกสารรายวิชาต่อต้านทุจริต 310278
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.62 310609
รูปเล่มกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย(ต่อ)61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 310329
รูปเล่มกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.64 MB 310303
เอกสารแข่งขันPresenttion 310308
รูปแบบโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 353.85 KB 310961
logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.49 MB 310331
รายชื่อลดเวลาเรียน(ส่งเสริมความเป็นไทย) RAR Archive ขนาดไฟล์ 867.73 KB 310393
แบบบันทึกL-TeacherในLogbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 97.68 KB 310326
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้+บันทึกหลังแผน62 Word Document ขนาดไฟล์ 117.33 KB 311017
แบบบันทึกPLC Word Document ขนาดไฟล์ 37.29 KB 310392
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 429.21 KB 310465
โครงการ รรสีขาว60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 917.7 KB 310334
พันธกิจ นโยบาย รรสีขาว RAR Archive ขนาดไฟล์ 264.75 KB 310320
คำสั่งห้องเรียนสีขาวปี2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.7 MB 310341
ประกาศและนโยบายโรงเรียนสีขาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 310325
คำสั่งโรงเรียนสีขาวปี60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.99 MB 310310
คำสั่งโรงเรียนสีขาวปี59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 712.45 KB 310320
เอกสารห้องเรียนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปี60 Word Document ขนาดไฟล์ 360 KB 310391
แผนปฏิบัติการ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 310460
ปกแผนปฏิบัตการประจำปี ปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 497.86 KB 310375
รายชื่อนักเรียน ป.1-ม.3 310423
คำนำกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ -แบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 70.7 KB 310366
แผนการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 41.24 KB 310401
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 310376
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 310365
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาวิทย์ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 310335
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 310336
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 310364
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชา พละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 310362
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 310386
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาการงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 310346
คู่มือกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 310358
หน้าปก รายงานประจำปีสถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 310323
หน้าปก รายงานประจำปีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 310337