ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>ปพ.5 มัธยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 105933
เอกสารประกอบการเสวนาแนวทางการจัดทำผลงานเพื่อให้ข้าราชการครูขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 124033
>รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยม 13 มิ.ย. 63 123357
>รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ณวันที่ 14 ตค 63 123471
>โครงงานและผังห้องเรียนสีขาว61 123374
คำสั่งสถานศึกษาสีขาวปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 987.99 KB 123214
>เอกสารรูปเล่มลดเวลาเรียน(ส่งเสริมความเป็นไทย)63 123216
>แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม2562 123327
>เอกสารรายวิชาต่อต้านทุจริต 123435
>รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.62 123399
รูปเล่มกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย(ต่อ)61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 123268
รูปเล่มกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.64 MB 123319
>เอกสารแข่งขันPresenttion 123176
รูปแบบโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 353.85 KB 123762
logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.49 MB 123330
รายชื่อลดเวลาเรียน(ส่งเสริมความเป็นไทย) RAR Archive ขนาดไฟล์ 867.73 KB 123308
แบบบันทึกL-TeacherในLogbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 97.68 KB 123465
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้+บันทึกหลังแผน62 Word Document ขนาดไฟล์ 117.33 KB 124108
แบบบันทึกPLC Word Document ขนาดไฟล์ 37.29 KB 123150
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 429.21 KB 123492
โครงการ รรสีขาว60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 917.7 KB 123224
พันธกิจ นโยบาย รรสีขาว RAR Archive ขนาดไฟล์ 264.75 KB 123376
คำสั่งห้องเรียนสีขาวปี2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.7 MB 123154
ประกาศและนโยบายโรงเรียนสีขาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 123496
คำสั่งโรงเรียนสีขาวปี60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.99 MB 123293
คำสั่งโรงเรียนสีขาวปี59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 712.45 KB 123541
เอกสารห้องเรียนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปี60 Word Document ขนาดไฟล์ 360 KB 123503
แผนปฏิบัติการ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 123130
ปกแผนปฏิบัตการประจำปี ปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 497.86 KB 123387
>รายชื่อนักเรียน ป.1-ม.3 123127
คำนำกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ -แบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 70.7 KB 123910
แผนการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 41.24 KB 123158
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 123207
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 123206
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาวิทย์ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 123448
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 123559
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 123554
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชา พละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 123542
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 123535
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาการงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 123532
>คู่มือกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 123488
หน้าปก รายงานประจำปีสถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 123434
หน้าปก รายงานประจำปีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 123543
ตัวชี้วัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.81 KB 100599
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (หน้าที่พลเมือง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.3 KB 100633
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.8 KB 102933
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.42 KB 102939
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.39 KB 102946
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.61 KB 102940
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.87 KB 102947
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.82 KB 102943
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.13 KB 102935
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.95 KB 102937
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.19 KB 102934
Font TH
ฟอนต์สารบรรณ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 188.15 KB 102936