ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปพ.5 มัธยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 7932
เอกสารประกอบการเสวนาแนวทางการจัดทำผลงานเพื่อให้ข้าราชการครูขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 25698
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยม 13 มิ.ย. 63 25351
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ณวันที่ 14 ตค 63 25470
โครงงานและผังห้องเรียนสีขาว61 25375
คำสั่งสถานศึกษาสีขาวปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 987.99 KB 25216
เอกสารรูปเล่มลดเวลาเรียน(ส่งเสริมความเป็นไทย)63 25218
แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม2562 25328
เอกสารรายวิชาต่อต้านทุจริต 25430
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.62 25391
รูปเล่มกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย(ต่อ)61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 25275
รูปเล่มกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.64 MB 25322
เอกสารแข่งขันPresenttion 25182
รูปแบบโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 353.85 KB 25603
logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.49 MB 25337
รายชื่อลดเวลาเรียน(ส่งเสริมความเป็นไทย) RAR Archive ขนาดไฟล์ 867.73 KB 25306
แบบบันทึกL-TeacherในLogbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 97.68 KB 25468
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้+บันทึกหลังแผน62 Word Document ขนาดไฟล์ 117.33 KB 25618
แบบบันทึกPLC Word Document ขนาดไฟล์ 37.29 KB 25138
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 429.21 KB 25494
โครงการ รรสีขาว60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 917.7 KB 25219
พันธกิจ นโยบาย รรสีขาว RAR Archive ขนาดไฟล์ 264.75 KB 25380
คำสั่งห้องเรียนสีขาวปี2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.7 MB 25156
ประกาศและนโยบายโรงเรียนสีขาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 25503
คำสั่งโรงเรียนสีขาวปี60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.99 MB 25292
คำสั่งโรงเรียนสีขาวปี59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 712.45 KB 25543
เอกสารห้องเรียนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปี60 Word Document ขนาดไฟล์ 360 KB 25508
แผนปฏิบัติการ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 25131
ปกแผนปฏิบัตการประจำปี ปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 497.86 KB 25390
รายชื่อนักเรียน ป.1-ม.3 25124
คำนำกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ -แบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 70.7 KB 25911
แผนการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 41.24 KB 25164
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 25209
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 25209
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาวิทย์ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 25454
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 25560
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 25550
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชา พละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 25537
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 25531
ตัวชี้วัด กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาการงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 25529
คู่มือกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 25481
หน้าปก รายงานประจำปีสถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 25434
หน้าปก รายงานประจำปีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 25543
ตัวชี้วัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.81 KB 2600
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (หน้าที่พลเมือง) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.3 KB 2633
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.8 KB 4938
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.42 KB 4944
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.39 KB 4949
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.61 KB 4945
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.87 KB 4950
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.82 KB 4949
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.13 KB 4945
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.95 KB 4948
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.19 KB 4944
Font TH
ฟอนต์สารบรรณ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 188.15 KB 4945