ปฐมวัย

นางสาวพัชรพร ศรีสัมฤทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวปรียาภา แพทย์ประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวนันทิชา ชื่นสว่าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวแน็ตทรียา ชาวทะเล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวจิตมณีย์ ศรีพอ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวมัทนา ชุนสิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3