ปฐมวัย

นางสาวมัทนา ชุนสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพัชรพร ศรีสัมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทิชา ชื่นสว่าง
ครูผู้ช่วย

นางสาวแน็ตทรียา ชาวทะเล
ครูผู้ช่วย

นางจิตมณีย์ เปี่ยมสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางรุ่งทิพย์ หมั่นบุญ
ครูอัตราจ้าง

นางสาววรรณิดา เพ็ชร์วาว
ครูพี่เลี้ยง