ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ การสอนซิปปา (CIPPA MODEL)วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
ชื่ออาจารย์ : นายสมชาย ไชยดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2558,16:14  อ่าน 686 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ การสอนซิปปา (CIPPA MODEL)วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
ชื่ออาจารย์ : นายสมชาย ไชยดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2558,16:13  อ่าน 616 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ การสอนซิปปา (CIPPA MODEL)วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
ชื่ออาจารย์ : นายสมชาย ไชยดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2558,16:13  อ่าน 1980 ครั้ง
รายละเอียด..